ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Πρόεδρος :

   Σάββας Μαδεμτζίδης

Αντιπρόεδρος :

  Δημάτριος Μπατζάκης

Γ. Γραμματέας :

   Άννα Μπατζάκη

Ταμίας :

   Γιάννα Καρούλη

Μέλη

 

 

Θεοδόσιος Τυροβούζης.Βασίλειος          Εδιάρογλου,Αργυροπούλου Δέσποινα

  

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

            Ευαγγελία Σαϊτιώτη

            Ελευθέρια Μπαχάνου

            Ευάγγελος Μισαηλίδης

 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΜΑΤΩΝ:

Σάββας Μαδεμτζίδης,Δημήτριος Μπατζάκης,Βασίλειος Εδιάρογλου,

     Θεοδόσιος Τυραβούζης.

ΣΤΟΛΕΣ:

Δέσποινα Αργυροπούλου,Άννα Μπατζάκη,Δουκία Γιαντσακλίδου , Ευτύχιος Τολέρης,Αναστασία Μαραγκοπούλου,Θωμαή Μπαλλή.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΡΜΑΤΩΝ. :

Σάββας Μαδεμτζίδης

Θεοδόσιος Τυροβούζης

Γιάννα Καρούλη

Ευαγγελία Σαϊτιωτη

Ελευθέρια Μπαχάνου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συντήρηση Ιστοσελίδας

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ.